Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


O Anti Kuzmaniću

Čovjek čije ime danas s ponosom nosi Medicinska škola u Zadru, dr. Ante Kuzmanić, jedan od najzaslužnijih Hrvata iz doba hrvatskog narodnog preporoda, bio je liječnik, istaknuti narodni preporoditelj, nacionalni djelatnik i narodni prosvjetitelj. Godine 1844. pokrenuo je prvi književni i preporodni list na hrvatskom jeziku u Dalmaciji, Zoru dalmatinsku.

Rodio se u Splitu 12. srpnja 1807. Srednju školu (licej) završio je u Zadru, a medicinske nauke u Beču, te se 1831. vraća u Dalmaciju s diplomom magistra vidarstva i primaljstva. Do 1834. radi kao carski i kraljevski kotarski kirurg u Imotskom i Opuzenu, a od 1834. do1854. bio je profesor katedre teoretskog i praktičnog primaljstva na Babičkoj školi u Zadru.
Na stranicama Zore dalmatinske jasno je prepoznatljiv hrvatski nacionalni, politički i kulturni program što ga je zagovarala skupina narodnih preporoditelja s urednikom lista dr. Antom Kuzmanićem na čelu. U listu je surađivao veliki broj uglednih hrvatskih pisaca iz svih hrvatskih krajeva, čime je časopis odigrao važnu ulogu u stvaranju nacionalnog, političkog i kulturnog jedinstva hrvatskog naroda. Zora dalmatinska izlazila je u Zadru od 1. siječnja 1944. do 25. lipnja 1949., u početku samo kao književno-poučni, a od 1848. i kao politički list. Tiskano je ukupno 287 brojeva.
Enciklopedijski obrazovan, sam Kuzmanić je na stranicama Zore dalmatinske objavio veliki broj članaka iz raznih područja, a iz medicine čak tridesetak.
Budući da je vladala velika oskudica u medicinskim udžbenicima na materinskom jeziku, Kuzmanić je 1875. napisao i prvi priručnik za primalje na hrvatskom jeziku Šestdeset učenjah za primalje iz primaljstva.

Dr. Ante Kuzmanić pokrenuo je još neke listove kao:
Smotritelj dalmatinski (1849), Glasnik dalmatinski (1849-1855), Objavitelj dalmatinski (1867-1870), a bio je izdavač i urednik Pravdonoše (1851) prvog pravnog lista u Južnih Slavena. Surađivao je i u drugim listovima, poglavito u Pravu s člancima iz sudske medicine, te u Narodnom listu s člancima iz povijesti medicine.
Umro je u Zadru 10. prosinca 1879. godine.