Medicinska Škola Ante Kuzmanića Zadar


Erasmus + "Program zdravstvene njege 2"

Erasmus + "Program zdravstvene njege 2"DOKUMENTI

Brošura – Utjecaj tjelesne aktivnosti na stariju životnu dob

Radionica "Moje Erasmus+ iskustvo" (mobilnost Škofja Loka) veljača 2024

Mobilnost u Bragi, Portugal (04.02.2024.-17.02.2024.)

Predavanje i radionica "Naše iskustvo u radu sa slijepim i slabovidnim osobama" (mobilnost Škofja Loka) 25.02.2024.

„Senzibilitet dijece predškolske dobi za slijepe i slabovidne osobe“ u sklopu Erasmus+ projekta „Program zdravstvene njege 2“

Izlaganje provedene mobilnosti (Škofja Loka) 29.11.2023.

Zapisnik sastanka učenika i nastavnika u pratnji 13.12.2023.

Zapisnik sastanka učenika i nastavnika u pratnji 06.12.2023.

Zapisnik sastanka učenika i nastavnika u pratnji 04.12.2023.

Zapisnik sastanka učenika i nastavnika u pratnji 27.11.2023.

Zapisnik sastanka učenika i nastavnika u pratnji 09.11.2023.

Diseminacija projekta na međužupanijskom stručnom skupu

Plakat o mobilnosti u Škofja Loki

Mobilnost učenika u Škofja Loki, Slovenija 1.10.2023.-14.10.2023.

Radionica za učenike(mobilnost u Škofja Loki) 15.09.2023

Roditeljski sastanak za učenika i nastavnika u pratnji (mobilnost u Škofja Loki) 12.09.2023

Pripreme učenika za mobilnost u Škofja Loki 11.09.2023.

Pripreme učenika za mobilnost u Škofja Loki 07.09.2023

Zapisnik sastanka (mobilnost u Škofja Loki) 29.8.2023.

Radionica - Kulturološka obilježja Slovenije (11.07.2023.)

Uvodni sastanak korisnika ključne aktivnosti 1 (11.07.2023.)

Zapisnik sastanka učenika i nastavnika u pratnji (mobilnost u Škofja Loki) (04.07.2023.)

Zapisnik o primljenim žalbama učenika (03.07.2023.)

Promocija ERASMUS + programa Zdravstvene njege 2 u medijima

Zapisnik  - Konačna rang lista sudionika za Eramus + Program zdravstvene njege 2

Zapisik - Privremena rang lista učenika i nastavnika u pratnji u Eramus + program zdravstvene njege 2

Sastanak projektnog tima 31.05.2023.

Poziv nastavnicima i stručnim suradnicima za dostavu prijave za sudjelovanje na projektu mobilnosti Program zdravstvene njege 2 za pripreme učenika

 

03.07.2023. KONAČNE RANG LISTE

28.06.2023. REZULTATI NATJEČAJA JAVNOG POZIVA

14.06.2023. JAVNI POZIV NA SUDJELOVANJE U ERASMUS + „Program zdravstvene njege 2“